• ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

เปิดรับสมัครครู/อาจารย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประกวดโครงการ KidBright at School for Teacher “KruKid Contest” Season 2

Kidbright

ใบสมัครออนไลน์ รายละเอียดโครงการ ตัวอย่างผลงานของ KRUKID CONTEST SEASON1 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/อาจารย์ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว …

การประกวดแข่งขัน KidBright STEAM EEC 2023

Kidbright AI

เปิดรับสมัครการประกวดแข่งขัน KidBright STEAM EEC 2023 ใบสมัครออนไลน์ วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบ STEAM Education ในพื้นที่ EEC เพื่อกระตุ้นให้เยา …

เนคเทค สวทช. โชว์นวัตกรรม ร่วมผลักดันการศึกษาไทยสู่ยุคโค้ดดิ้งในงาน CODING ERA: NEXT WAVE OF THAILAND’S EDUCATION

Kidbright

เนคเทค สวทช. ร่วมจัดแสดงผลงานและเสวนาพิเศษในงาน CODING ERA: NEXT WAVE OF THAILAND’S EDUCATION ยุคโค้ดดิ้ง: คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย มหกรรมการเรียนรู้ด้าน Coding และโซลูชั่นครั้ง …

KidBright โดย เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์ม KidBright AI”

Kidbright AI

10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งช …

สุดยอดนวัตกรรมน้อยจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา พัฒนาผลงานระบบกระชังปลากะพงอัจฉริยะด้วย KidBright คว้า 2 รางวัล จากเวทีระดับประเทศ

Kidbright

ขอแสดงความยินดีและขอบคุณโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคุณครูปิยะ พละคช ที่เป็นคุณครูผู้สอนและจัดค่าย KidBright ในโรงเรียน เพื่อสอนให้นักเรียนเรียนรู้เรื่อง …

KidBright โดย เนคเทค สวทช. พร้อมก้าวสู่แพลตฟอร์มการศึกษาไทย ติดอาวุธทักษะดิจิทัล ได้ทุกที่ทุกเวลา

Kidbright

3 กุมภาพันธ์ 2566 : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวท …

AI For ALL จัดกิจกรรม AI/Robotics for ALL Expo 2022 ภายใต้ธีม “ในวันที่ AI ขับเคลื่อนสังคมไทย” เพื่อนำเสนอผลงานปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่พัฒนาโดยคนไทย

Kidbright

ได้รับเกียรติจาก คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน AI/Robotics for ALL Expo 2022 กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนําเสนอผลงานนักเรียน-นักศึก …

เนคเทค-สวทช. ร่วมกับ สสวท. และ สพฐ. จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย”

Kidbright

3 กันยายน 2565: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

พิธีประกาศและมอบรางวัลการแข่งขัน “Formula Kid 2022” สุดยอดนวัตกรน้อยในเขตพื้นที่ EEC คว้ารางวัลผ่านการคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้แบบ Learn and Play

Kidbright

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ณ หอประชุมธงชัย ชิวปรีชา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศ …