Coding at School powered by KidBright

โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

HIGHLIGHT

รับชมรายการหุ่นยนต์ชิงชัย (ย้อนหลัง)

KidBright AI เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

KidBright AI

KidBright AI เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย KidBright AI ถูกออกแบบให้เป็นดั่งสมอง 

ที่ใช้สำหรับการประมวลผลที่มีความซับซ้อนอย่างปัญญาประดิษฐ์ แต่ใช้งานง่าย

ผ่านการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก โดย KidBright AI สามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายนอกได้

ถ้าเปรียบเทียบ KidBright AI เป็นสมองของมนุษย์ เซนเซอร์ที่นำมาติดตั้งเพิ่มเติม

เช่น กล้องดิจิทัลทำหน้าที่เสมือนเป็นตา ไมโครโฟนทำหน้าที่เสมือนเป็นหู

ลำโพงทำหน้าที่เสมือนเป็นปาก ล้อขับเคลื่อนทำหน้าที่เสมือนเป็นขา เป็นต้น

เพื่อให้การเรียนรู้ผ่าน KidBright AI น่าสนใจและผู้เรียนสามารถเข้าใจฟังก์ชันการทำงานได้ง่าย 

จึงนำกล้องดิจิทัลและล้อขับเคลื่อนมาเชื่อมต่อเข้ากับ KidBright AI จนกลายเป็น KidBright AI Bot ที่มีลักษณะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ ผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งควบคุม KidBright AI Bot 

โดย KidBright AIBot สามารถประเมินเหตุการณ์รอบตัวจากกล้องดิจิทัลที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้า

INTRODUCTION

แนะนำ KidBright AI

ข่าวสาร

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคกลาง)

การแข่งขันรถยนต์ในปัจจุบันเรามักชินตากับความสามารถของนักขับในการควบคุมรถแข่งที่มีความเร็วสูง 

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคเหนือ)

ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

เนคเทคนำร่องจัดอบรมการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ให้กับโรงเรียนสาธิตฯ