Coding at School powered by KidBright

โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

HIGHLIGHT

Download KB IDE

เนคเทคคว้า 3 รางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2563” (Thailand Inventors’ Day 2020)

KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future (สอนออนไลน์) โดยอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

INTRODUCTION

ภาพรวมของ KidBright

เอกสารเผยแพร่

บทเรียนออนไลน์ KidBright

นักสิ่งแวดล้อมน้อยกับเครื่องวัดฝุ่น KidBright

แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด KidBright

Download

Download Plugins

IDE for Windows

IDE for Mac

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ในการประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ”

เนคเทค-สวทช. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ร่วมจัดอบรมออนไลน์ “KidBright IoT สำหรับนักเรียนพิการ”

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

ประมวลภาพ Workshop “อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ด้วยบอร์ด Kidbright”

อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิด-19 (KB-COVID-19)

TUTORIALS

ตอนที่ 1 แนะนำ KidBright และ KidBright IDE (ภาษามือ)

ตอนที่ 2 การเขียน code เบื้องต้น “โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ” (ภาษามือ)

KidBright : ตอนที่ 3 การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก (ภาษามือ)

KidBright : ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่ (ภาษามือ)

ตอนที่ 5 การใช้งานบอร์ดแบบ IoT (ภาษามือ)

ตอนที่ 6 การต่อยอดบอร์ด KidBright (ภาษามือ)