Coding at School powered by KidBright

โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน

HIGHLIGHT

Download KB IDE

เนคเทคคว้า 3 รางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2563” (Thailand Inventors’ Day 2020)

วิดีโอการนำเสนอผลงาน 19 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ KidBright ต้าน Covid-19

INTRODUCTION

ภาพรวมของ KidBright

เอกสารเผยแพร่

บทเรียนออนไลน์ KidBright

นักสิ่งแวดล้อมน้อยกับเครื่องวัดฝุ่น KidBright

แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด KidBright

Download

Download Plugins

IDE for Windows

IDE for Mac

ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิด-19 (KB-COVID-19)

เนคเทคคว้า 3 รางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2563” (Thailand Inventors’ Day 2020)

Maker Faire Bangkok 2020 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้ธีม “The Future We Make”

เนคเทค-สวทช. อว. เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563” ที่ทำเนียบรัฐบาล

‘สุวิทย์’ ประกาศขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ AI Nation เปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot

TUTORIALS

ตอนที่ 1 แนะนำ KidBright และ KidBright IDE (ภาษามือ)

ตอนที่ 2 การเขียน code เบื้องต้น “โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ” (ภาษามือ)

KidBright : ตอนที่ 3 การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก (ภาษามือ)

KidBright : ตอนที่ 4 การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่ (ภาษามือ)

ตอนที่ 5 การใช้งานบอร์ดแบบ IoT (ภาษามือ)

ตอนที่ 6 การต่อยอดบอร์ด KidBright (ภาษามือ)