เชิญชวนเข้าร่วมงาน “รวมพลคน KidBright ครั้งที่ 3”

Kidbright

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ห้ามพลาด!  “วันรวมพลคน KidBright” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งปีนี้ค่อนข้างพิเศษ เพราะเป็นการจัดงานแบบ Online ภายใต้ธีม Data Science with KidBright พร้อมการเสวนาของเหล่านักวิจัยผู้พัฒนา Data Science และในช่วงบ่ายพบกับการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง เพจ Facebook KidBrig …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย KidBright สำหรับบุคลากรโรงเรียนเกาะแก่งและตำรวจตระเวนชายแดน

Kidbright

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศา …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคกลาง)

Kidbright

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศา …

สพฐ. ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 ให้แก่ครูและนักเรียนพิการ

Kidbright

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพิเศษ สพฐ. ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง & …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Kidbright

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศา …

  • ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

กิจกรรมถอดบทเรียออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564

News

กิจกรรมถอดบทเรียนออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 41 คน ประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นนักเรียน 15 คน กลุ่มคุณครู 10 คน กลุ่มทีมวิจัยและพัฒนากำ …

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

News

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม รางวัลชนะเลิศ (ประเทศไทย) โรงเรียนบ้านนาสะแบง ในหัวข้อ “เสื้อชูชีพอัจฉริยะ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (ประเทศไทย) โรงเรียนพะทายพิทยาคม ในหัว …

สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”

Kidbright

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา …

เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3 พบกับการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น

Kidbright

ผ่านพ้นไปอย่างตื่นเต้น! เนคเทค-สวทช. จับมือพันธมิตรจัด “รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3 แข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น – ทีมโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม …

เชิญชวนเข้าร่วมงาน “รวมพลคน KidBright ครั้งที่ 3”

Kidbright

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ห้ามพลาด!  “วันรวมพลคน KidBright” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งปีนี้ค่อนข้างพิเศษ เพราะเป็นการจัดงานแบบ Online ภายใต้ธีม Data Science with …

ประกาศผลการตัดสินการประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย

Kidbright AI

ทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคมีดังนี้

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย

Kidbright AI

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย วันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 ท่าน พิจารณาตัดสิน Online&nbsp …

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบที่ 1 (คัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ)

Kidbright AI

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้ารอบ ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีดังนี้

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย KidBright สำหรับบุคลากรโรงเรียนเกาะแก่งและตำรวจตระเวนชายแดน

Kidbright

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการส่งเสร …