• ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

ประกาศผลการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online

Kidbright

ผู้ชนะทั้ง 10 ทีม ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท ดังนี้ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 ทีมที่ได้รับเงินสนับสนุน

นักเรียนพิการทำได้ ทีม “ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม” คว้าแชมป์ KidBright for All โครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ด้วยบอร์ด KidBright

Kidbright

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลน …

ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 การประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online

Kidbright

ดาวน์โหลดไฟล์ผลการคัดเลือกรอบที่ 1 ผลการคัดเลือกการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online รอบที่ 1 โดยคณะกรรมการภายใน คัดเลือกเหลือ 50 ทีม แบ่งเป็น ภา …

ร่วมส่งกำลังใจ! ให้เยาวชนทีมชาติไทย จากเวที KidBright Onstage Hackathon 2022 สู่เวทีหุ่นยนต์โลก RoboCupJunior OnStage 2022

Kidbright

เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup2022 Thailand โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. พร้อมด้วยเครือข่ายรัฐ-เอกชน นำโดย คณะวิศวกรรมศ …

เผยผลงานสุดสร้างสรรค์ ของสุดยอดนวัตกรน้อยในเขตพื้นที่ EEC คว้ารางวัลเวที “ออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon)

Kidbright

12 มิถุนายน 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา …

เริ่มแล้ว! 36 ชั่วโมงสุดเข้มข้น กับการแข่งขัน “ออกแบบอย่างใจคิด พิชิตอุตุน้อย Hackathon” ฝึกทักษะคิดสร้างสรรค์ ปั้นนวัตกรน้อยในเขตพื้นที่ EEC ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

Kidbright

10 มิถุนายน 2565: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคต …

เปิดรับสมัครการประกวดแข่งขัน KidBright Forecasting with GLOBE Hackathon Online

Kidbright

ใบสมัครออนไลน์ หลักการและเหตุผล KidBright ร่วมกับ GLOBE Thailand ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ควบคู่กับการสร้ …

เปิดรับสมัครการแข่งขัน “Formula Kid 2022” ปี 2

Kidbright

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใบสมัครออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/อาจารย์และเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ให …

ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบการจัดประกวดแข่งขัน “การออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon)

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ