KidBright at School

เครื่องมือสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน

แนะนำ KidBright

KidBright เป็นชุดเครื่องมือสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ โค้ดดิ้ง วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technology Research Team, EDT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ผ่านการพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงวิเคราะห์ ร่วมกับการคิดสร้างสรรค์ จนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองในอนาคต

                ตั้งแต่ปี 2561 ทีม KidBright ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนเทคโนโลยีในโรงเรียนมากกว่า 2,200 แห่ง ภายใต้โครงการ Coding at School, Data Science at School และ AI at School 

NEWS

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

News

ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ เยาวชนจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship Skills) ที่สมบูรณ์และรู้เท่าทัน       อันจะนำไปสู่การตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน UtuNoi PLAYGROUND และ การเรียรรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI Platform

News

ภายใต้โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับ …

ประกาศผลรอบคัดเลือก KidBright OnStage 2022

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนผ่านเข้ารอบ ​

เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันการประกวด KidBright OnStage 2022

Kidbright

เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจด้านเทคโนโ …

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัลชนะเลิศโรงเรียนหนองแหนวิทยา จังห …

กิจกรรมถอดบทเรียออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564

Kidbright

กิจกรรมถอดบทเรียนออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ในกิจกรรมครั้งน …

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม รางวัลชนะเลิศ (ประเทศไทย) โรงเรียนบ้านนาสะ …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสวท. เดินหน้าโครงการ Data Science@School with GLOBE

Kidbright

เนคเทค สวทช. จับมือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ร่วมมือ …

ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย “รักษ์น้ำโขง”

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ของโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มม …

ประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบการแข่งขัน “Formula Kid 2021”

Kidbright

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะ …

ประกาศรายชื่อทีมผ่านเข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy”

Kidbright

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะ …

ACTIVITIES

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อย (ขั้นสูง)

UtuNoi

คู่มือการประกอบสถานีอุตุน้อย เอกสารประกอบการอบรมอุตุน้อยขั้นสูง

รายการหุ่นยนต์ชิงชัย (รับชมย้อนหลัง)

KidBright AI

ทำความรู้จักกับ Kid Bright AI Bot การแข่งขันรอบแรก ภาคกลางและภาคเหนือ การแข่งขัน …

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (ขั้นสูง)

KidBright AI

เอกสารประกอบการอบรม KidBright AI ขัั้นสูง

กิจกรรมวันรวมพลคน KidBright Online (KDC2021)

KidBright

วันรวมพลคน KidBright 2021 (ครั้งที่ 3) เปิดตัว UtuNoi Playground เปิดตัวการใช้งา …

KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

KidBright

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบ …

NETPIE2020 Training

KidBright

https://www.youtube.com/watch?v=t71Jhd8VqpU&list=PL9xicgqwnniqtI9ve5sXydZj- …

การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย 3D Printing

Others

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม AUTUDESK 123D Design โดย ปริญญา ผ่องสุภา

การอบรม KidBright AI Platform

KidBright AI

ตอนที่ 1 AI คืออะไร? ตอนที่ 2 หลักการทำงานของ AI ตอนที่ 3 AI สร้างได้อย่างไร? มา …

KDC2019 เปิดตัว KidBright AI

KidBright AI

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

KidBright

วิดีโอการนำเสนอผลงาน 19 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ KidBright ต้าน Covid-19

วิดีโอการนำเสนอผลงาน 19 ผลงานสุดท้ายผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “KidBright ต้านโรคโควิค 19 (KB-COVID 19)&# …

เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันรวมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เชิญชมคลิป “เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์” จาก …

สนุกกับการแปลงเลขฐานสอง

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันรวมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เชิญชมคลิป “สนุกกับการแปลงเลขฐานสอง” จากโรงเรีย …