KidBright at School

เครื่องมือสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน

แนะนำ KidBright

KidBright เป็นชุดเครื่องมือสอนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ โค้ดดิ้ง วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Educational Technology Research Team, EDT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ผ่านการพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงวิเคราะห์ ร่วมกับการคิดสร้างสรรค์ จนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองในอนาคต

                ตั้งแต่ปี 2561 ทีม KidBright ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนเทคโนโลยีในโรงเรียนมากกว่า 2,200 แห่ง ภายใต้โครงการ Coding at School, Data Science at School และ AI at School 

NEWS

กิจกรรมถอดบทเรียออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564

News

กิจกรรมถอดบทเรียนออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 41 คน ประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นนักเรียน 15 คน กลุ่มคุณครู 10 คน กลุ่มทีมวิจัยและพัฒนากำลังคน 9 คน และกลุ่มพันธมิตร (สพฐ. สสวท. PMU-B กลุ่มย่อยที่ 1, 2 และ 4 ของ AI for All) 7 คน โดยให้แต่ละกลุ่มย่อยพูดคุยกันภายในกลุ่มก่อนที่จะให้ตัวแทนกลุ่มมาแบ่งปันให้กับกล …

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

News

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม รางวัลชนะเลิศ (ประเทศไทย) โรงเรียนบ้านนาสะ …

สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”

Kidbright

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แ …

เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3 พบกับการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น

Kidbright

ผ่านพ้นไปอย่างตื่นเต้น! เนคเทค-สวทช. จับมือพันธมิตรจัด “รวมพลคน KidBright Online …

เชิญชวนเข้าร่วมงาน “รวมพลคน KidBright ครั้งที่ 3”

Kidbright

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ห้ามพลาด!  “วันรวมพลคน KidBright” …

ประกาศผลการตัดสินการประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย

Kidbright AI

ทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคมีดังนี้

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย

Kidbright AI

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ท …

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบที่ 1 (คัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ)

Kidbright AI

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้ารอบ ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีดังนี้

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย KidBright สำหรับบุคลากรโรงเรียนเกาะแก่งและตำรวจตระเวนชายแดน

Kidbright

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศา …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคกลาง)

Kidbright

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศา …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Kidbright AI Platform ขั้นสูง” (ภาคกลาง)

Kidbright AI

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศา …

ACTIVITIES

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศอุตุน้อย (ขั้นสูง)

UtuNoi

คู่มือการประกอบสถานีอุตุน้อย เอกสารประกอบการอบรมอุตุน้อยขั้นสูง

รายการหุ่นยนต์ชิงชัย (รับชมย้อนหลัง)

KidBright AI

ทำความรู้จักกับ Kid Bright AI Bot การแข่งขันรอบแรก ภาคกลางและภาคเหนือ การแข่งขัน …

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (ขั้นสูง)

KidBright AI

เอกสารประกอบการอบรม KidBright AI ขัั้นสูง

กิจกรรมวันรวมพลคน KidBright Online (KDC2021)

KidBright

วันรวมพลคน KidBright 2021 (ครั้งที่ 3) เปิดตัว UtuNoi Playground เปิดตัวการใช้งา …

KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

KidBright

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบ …

NETPIE2020 Training

KidBright

https://www.youtube.com/watch?v=t71Jhd8VqpU&list=PL9xicgqwnniqtI9ve5sXydZj- …

การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย 3D Printing

Others

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม AUTUDESK 123D Design โดย ปริญญา ผ่องสุภา

การอบรม KidBright AI Platform

KidBright AI

ตอนที่ 1 AI คืออะไร? ตอนที่ 2 หลักการทำงานของ AI ตอนที่ 3 AI สร้างได้อย่างไร? มา …

KDC2019 เปิดตัว KidBright AI

KidBright AI

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

KidBright

วิดีโอการนำเสนอผลงาน 19 ทีมสุดท้าย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ KidBright ต้าน Covid-19

วิดีโอการนำเสนอผลงาน 19 ผลงานสุดท้ายผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “KidBright ต้านโรคโควิค 19 (KB-COVID 19)&# …

เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันรวมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เชิญชมคลิป “เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์” จาก …

สนุกกับการแปลงเลขฐานสอง

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” ในงานวันรวมพลคน KidBright ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ เชิญชมคลิป “สนุกกับการแปลงเลขฐานสอง” จากโรงเรีย …