ประกาศรับสมัครครู/อาจารย์ ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่ EEC ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (KidBright EV) เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

หัวข้อการอบรม

  • หัวข้อการเรียนรู้ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567
  • หัวข้อการเรียนรู้การใช้งาน KidBright EV, Sensor ชนิดต่างๆ และเทคนิคในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567

คุณสมบัติ

  • ครู/อาจารย์ที่สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา 6 ในเขตพื้นที่ EEC ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง
  • ครู/อาจารย์ ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสนใจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ 02-564-6900 ต่อ 2324 (จันทกร)
หรือ Email : jantakorn.jan@nectec.or.th