Kidbright

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูแ …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Read More »

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน UtuNoi PLAYGROUND และ การเรียรรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI Platform

ภายใต้โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึก …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน UtuNoi PLAYGROUND และ การเรียรรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI Platform Read More »

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม รางวัลชนะเลิศ (ปร …

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง” Read More »

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสวท. เดินหน้าโครงการ Data Science@School with GLOBE

เนคเทค สวทช. จับมือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเ …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สสวท. เดินหน้าโครงการ Data Science@School with GLOBE Read More »

ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย “รักษ์น้ำโขง”

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ข …

ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย “รักษ์น้ำโขง” Read More »