KidBright จัดทัพโชว์ผลงาน KidBright STEAM EEC 2023 ภายในงานค่ายเยาวชน อีอีซี สแควร์ (EEC2 Environmental Empowerment CAMP & CONTEST)

7 กันยายน 2566 ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. บรรยายพิเศษภายใต้โครงการ KidBright ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค

โครงการ อีอีซี สแควร์ ได้ดำเนินการพัฒนาเยาวชนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพเยาวชน อีอีซี สแควร์ ให้เป็น “เยาวชนแกนนำ” โดยในปี 2566 ได้จัดการประกวดผลงานเยาวชน “หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและการใช้นวัตกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหรือยกระดับคุณภาพชีวิต” และจัดค่ายเยาวชน อีอีซี สแควร์
(EEC2 Environmental Empowerment CAMP & CONTEST)
ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566 ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สำหรับ “KidBright STEAM EEC 2023” เป็นการแข่งขันประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้บอร์ด KidBright และแพลตฟอร์ม KidBright AI บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้แบบ STEAM Education เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชม นำแสดงโดยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่

ทีมชนะเลิศ ทีม BBUT BUFFALO RACE โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Ta Khon Legend โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”