• ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

เปิดรับสมัครการแข่งขัน “Formula Kid 2022” ปี 2

Kidbright

สำหรับครู/อาจารย์และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใบสมัครออนไลน์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู/อาจารย์และเยาวชนในเขตพื้นที่ EEC ให …

ประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบการจัดประกวดแข่งขัน “การออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon)

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน “การออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon)

News

เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ใบสมัครออ …

เปิดการแข่งขันสุดยอดนัก Robot เยาวชน ในเวที KidBright OnStage Hackathon 2022

News

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ เนคเทค สวทช. เปิดการแข่งขัน KidBright OnStage Hackathon 2022 พร้อมประกาศผลงานสุดยอดนัก Robot ได้รับเกียรต …

เนคเทคจัดค่าย KidBright Onstage เพื่อนักพัฒนา Robot เยาวชนไทย สร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่เวทีโลก

News

“KidBright Onstage” ค่ายเพื่อนักพัฒนา Robot เยาวชนไทย สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เตรียมความพร้อมสู่เวทีโลก ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565 เนคเทค สวทช. โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเพื่อ …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

News

ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในการดำเนิน …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน UtuNoi PLAYGROUND และ การเรียรรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI Platform

News

ภายใต้โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับเด็กและเยาวชน ในยุคศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในทุกด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เ …

ประกาศผลรอบคัดเลือก KidBright OnStage 2022

Kidbright

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนผ่านเข้ารอบ ​

เปิดรับสมัครเข้าแข่งขันการประกวด KidBright OnStage 2022

Kidbright

เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ KidBright OnStage 2022เพื่อเฟ้นหาทีมเข้าร่วมคัด …