ตัวอย่าง

It seems we can't find what you're looking for.

ผลงานครูและนักเรียน

ระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง Election Machine

เครื่องควบคุมการปรับม่านแบบอัตโนมัติและควบคุมทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ KidBright Board

ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา (Smart Cane)

เก้าอี้สุขภาพดี (SMART CHAIR CARE YOUR BODY)

โครงงานเปลเด็กอัจฉริยะ

โครงงานนาฬิกาเปลี่ยนท่านอน

เครื่องอ่านบัตรประจำตัวด้วยแสง (ID card reader using light sensor)

เครื่องไล่นกโดยเซนเซอร์ลำแสง

เครื่องดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ

เครื่องชาร์จอัจฉริยะ

ระบบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เครื่องควบคุมการจ่ายสารเคมีอัจฉริยะ (Chemical dosing control for Groundwater treatment)

ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในรถ (Car Security System:CSS)

เครื่องแยกและนับเหรียญ