ผลงานครูและนักเรียน

สนุกกับการแปลงเลขฐานสอง

ไขปริศนาหาคู่ระบบย่อยอาหาร

แบบจำลองการบวก ลบ เลขฐานสอง ในระบบ 8 บิต

เครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยบอร์ด KidBright

ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยหุ่นยนต์

ชุดการทดลอง เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ในระบบจำลองอัจฉริยะ

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เซ็นเซอร์อย่างง่าย โดย KidBright

เปียโนกระดาษ สื่อการสอนวิทยาศาสตร์หลากมิติ

สื่อทดลองการวัดและอ่านค่าการกระจายของแสงผ่านสมาร์ตโฟน

ชุดสื่อการสอนการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์

การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ระยะทาง ความเร็ว และความเร่งโดยใช้ KidBright

การประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright สำหรับการทดลองวิชาฟิสิกส์ ในหัวข้อเรื่อง Porallization

ชุดทดลองการวัดความยาวคลื่นเสียง

วัตถุฟิไบร์ท

เครื่องบอกเวลาในการเดินทาง