News

กระทรวงวิทย์ฯ ชู “วิทย์สร้างคน” เสนอผลงานในโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ชู “วิทย์สร …

กระทรวงวิทย์ฯ ชู “วิทย์สร้างคน” เสนอผลงานในโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ Read More »

เนคเทคจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค …

เนคเทคจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer) Read More »

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน “เปิดตัวโครงการฯ” 8 มิ.ย. 61

  1. โรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ ประก …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน “เปิดตัวโครงการฯ” 8 มิ.ย. 61 Read More »

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)

  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ด้วยสำนักงานพัฒนา …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) Read More »