News

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน “การออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon)

เปิดรับสมัครครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนใน …

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน “การออกแบบอย่างใจคิดพิชิตอุตุน้อย Hackathon” (UtuNoi Hackathon) Read More »

เปิดการแข่งขันสุดยอดนัก Robot เยาวชน ในเวที KidBright OnStage Hackathon 2022

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ดร.ชัย วุฒิวิว …

เปิดการแข่งขันสุดยอดนัก Robot เยาวชน ในเวที KidBright OnStage Hackathon 2022 Read More »

เนคเทคจัดค่าย KidBright Onstage เพื่อนักพัฒนา Robot เยาวชนไทย สร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่เวทีโลก

“KidBright Onstage” ค่ายเพื่อนักพัฒนา Robot เยาวชนไทย ส …

เนคเทคจัดค่าย KidBright Onstage เพื่อนักพัฒนา Robot เยาวชนไทย สร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่เวทีโลก Read More »

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูแ …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ EEC จัดอบรมออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ครูและเยาวชน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Read More »

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน UtuNoi PLAYGROUND และ การเรียรรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI Platform

ภายใต้โครงการพัฒนาครูและสร้างความเข้าใจและพื้นฐานการศึก …

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์วิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน UtuNoi PLAYGROUND และ การเรียรรู้ปัญญาประดิษฐ์ด้วย KidBright AI Platform Read More »

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม รางวัลชนะเลิศ (ปร …

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง” Read More »