News

กิจกรรมถอดบทเรียออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564

กิจกรรมถอดบทเรียนออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิง …

กิจกรรมถอดบทเรียออนไลน์โครงการ AI@School วันที่ 28 สิงหาคม 2564 Read More »

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง”

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกทีม รางวัลชนะเลิศ (ปร …

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ลุ่มน้ำโขง ภายใต้หัวข้อ “รักษ์น้ำโขง” Read More »

สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ศูนย …

สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3” Read More »

เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3 พบกับการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น

ผ่านพ้นไปอย่างตื่นเต้น! เนคเทค-สวทช. จับมือพันธมิตรจัด …

เนคเทค-สวทช. จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright Online” ครั้งที่ 3 พบกับการแข่งขัน KidBright AI Bot Tournament ด้วยภาษาถิ่น Read More »

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot To …

บรรยากาศการตัดสิน การประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย Read More »

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบที่ 1 (คัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ)

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านเข้ารอบ ทีมที่ผ่านเข้ารอบมี …

ประกาศผลการพิจารณาผู้เข้ารอบการประกวดแข่งขัน “KidBright AI Bot Tournament” รอบที่ 1 (คัดเลือกจากข้อเสนอโครงการ) Read More »

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย KidBright สำหรับบุคลากรโรงเรียนเกาะแก่งและตำรวจตระเวนชายแดน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัดอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project” ด้วย KidBright สำหรับบุคลากรโรงเรียนเกาะแก่งและตำรวจตระเวนชายแดน Read More »

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคกลาง)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค …

เนคเทค-สวทช. สพฐ. ร่วมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) ขั้นสูง ด้วยบอร์ด KidBright” (ภาคกลาง) Read More »