Kidbright

YCCK 2018 : ประกาศสำหรับ 100 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop (8-17 ก.ย. 61)

ประกาศสำหรับ 100 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop …

YCCK 2018 : ประกาศสำหรับ 100 ทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Workshop (8-17 ก.ย. 61) Read More »

ประกาศรายชื่อโครงงานที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน YCCK 2018

ประกาศรายชื่อโครงงานที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน การประกว …

ประกาศรายชื่อโครงงานที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน YCCK 2018 Read More »

ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ต้น ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright (เปิดรับสมัคร วันนี้-17 ส.ค. 61)

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก …

ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ต้น ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright (เปิดรับสมัคร วันนี้-17 ส.ค. 61) Read More »

กระทรวงวิทย์ฯ ชู “วิทย์สร้างคน” เสนอผลงานในโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ชู “วิทย์สร …

กระทรวงวิทย์ฯ ชู “วิทย์สร้างคน” เสนอผลงานในโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ Read More »

เนคเทคจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนค …

เนคเทคจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer) Read More »

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน “เปิดตัวโครงการฯ” 8 มิ.ย. 61

  1. โรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ ประก …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน “เปิดตัวโครงการฯ” 8 มิ.ย. 61 Read More »

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)

  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ด้วยสำนักงานพัฒนา …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project) Read More »