KidBright AI Platform

KidBright AI Platform

มาเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) คือ ศาสตร์การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิด การกระทำ การให้เหตุผล ของการทำงานของสมองที่มีความสามารถในการทำความเข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาต่างๆ

เรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ เรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่าน KidBright AI Platform เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563