• ทั้งหมด
  • KidBright
  • Activities

KruKid Contest 2019 | แบบจำลองการบวก ลบ เลขฐานสอง ในระบบ 8 บิต

KruKid Contest 2019 | เครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยบอร์ด KidBright

KruKid Contest 2019 | ชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง

KruKid Contest 2019 | ชุดสื่อการสอนการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์

KruKid Contest 2019 | วัตถุฟิไบร์ท

KruKid Contest 2019 | ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยหุ่นยนต์

KruKid Contest 2019 | เปียโนกระดาษ สื่อการสอนวิทยาศาสตร์หลากมิติ

KruKid Contest 2019 | อุปกรณ์วัดความหวาน

KruKid Contest 2019 | การประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright สำหรับการทดลองวิชาฟิสิกส์ เรื่อง Porallization

YCCK 2018 | KidBright1 เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

YCCK 2018 | KidBright2 กรงเลี้ยงชะมดอัตโนมัติ

YCCK 2018 | KidBright3 เครื่องแยกและนับเหรียญ