• ทั้งหมด
  • KidBright
  • Activities

KS01 | ชื่อผลงานชาร์ค เทค โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

KruKid Contest 2019 | อุปกรณ์จำลองการเคลื่อนที่ของสเกตบอร์ดสำหรับศึกษาการอนุรักษ์พลังงานกล

KruKid Contest 2019 | ชุดอุปกรณ์เรียนรู้การเขียนคำสั่งควบคุมหุ่นยนต์สำหรับนักเรียนประถมวัย

KruKid Contest 2019 | เครื่องบอกเวลาในการเดินทาง

KruKid Contest 2019 | ชุดทดลองการวัดความยาวคลื่นเสียงชุดทดลองการวัดความยาวคลื่นเสียง

KruKid Contest 2019 | สื่อทดลองการวัดและอ่านค่าการกระจายของแสงผ่านสมาร์ตโฟน

KruKid Contest 2019 | เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์

KruKid Contest 2019 | สนุกกับการแปลงเลขฐานสอง

KruKid Contest 2019 | ชุดการทดลอง เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ในระบบจำลองอัจฉริยะ

KruKid Contest 2019 | แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เซ็นเซอร์อย่างง่าย โดย KidBright

KruKid Contest 2019 | การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ระยะทาง ความเร็ว และความเร่งโดยใช้ KidBright

KruKid Contest 2019 | ไขปริศนาหาคู่ระบบย่อยอาหาร