ประกาศผลรอบที่ 1 โครงการจัดการประกวดโครงงาน “Do School”

ประกาศผลโครงการจัดการประกวดโครงงาน "Do School"
ภายใต้โจทย์การแข่งขัน "สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ" รอบที่ 1