เนคเทค-สวทช. อว. ร่วมกับ สอศ. ศธ. จัดแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประกวดการแข่งขัน “ R Cheewa Hackathon” เพื่อเฟ้นหานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เป็นการแข่งขันเพื่อประยุกต์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ Smart Farm, Smart home, Smart Foctory ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์ KASIKORN Business Technology Grop (KBTG) ในการนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้การต้อนรับ

โดยในปีนี้ทีมผู้แข่งขัน ประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 20 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอด 38 ชั่วโมง ซึ่งทีมที่ชนะการแข่งขัน จะมีโอกาสได้แสดงผลงานในงานวันรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ event gallerry ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซน ถนนราชดำริต่อไป

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

cr. มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/publicize/news_1635256