• ทั้งหมด
  • News
  • Kidbright
  • Kidbright AI

ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ต้น ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright (เปิดรับสมัคร วันนี้-17 ส.ค. 61)

Kidbright

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี มีอาจารย์ และหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การร …

กระทรวงวิทย์ฯ ชู “วิทย์สร้างคน” เสนอผลงานในโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่

Kidbright

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ชู “วิทย์สร้างคน” เสนอผลงานในโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย 3 ด้าน คือ วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน และวิทย์เสริมแกร่ง เพื่อส …

เนคเทคจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรผู้ฝึกสอน (Trainer)

Kidbright

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) จัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright สำหรับบุคลากรฝึกสอน (Trainer) ที่สนใจนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อในการเรียนการสอนระ …

ก.วิทย์ฯ ผลักดัน “Makers Nation” เปิดโครงการ KidBright และ Fab Lab

Kidbright

8 มิถุนายน 2561- ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Coding at …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงาน “เปิดตัวโครงการฯ” 8 มิ.ย. 61

Kidbright

  1. โรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)

Kidbright

  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร …

รับสมัคร รร.มัธยมทั่วประเทศร่วมโครงการ Coding at School powered by KidBright

Kidbright

Coding at School powered by KidBright สำหรับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ …