Special Kids

วิดีโอการเรียนรู้

It seems we can't find what you're looking for.

กิจกรรมเด็กพิการ

โครงงานอุโมงค์ฆ่าเชื้อสู้ภัยโควิดโดย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

โครงงานระบบการแจ้งเตือนสึนามิ โดย โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงงานรตู้ขยะแลกแต้ม โดย โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

โครงงานการแจ้งเตืความปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

โครงงานโสตชัยภูมิโมเดลโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

โครงงานเซ็นเซอร์ข้ามทางม้าลายโดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

กิจกรรมเด็กหู