โดรงงานการแจ้งเอนความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วยหลักการของโพรเจกไหล์ ดับเพลิงธัจฉริยะโดย โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐม

Featured Video Play Icon