ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ (online) การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform (พื้นฐาน)

KidBright AI Platform หรือเรียกสั้น ๆ ว่า KidBright AI เป็นแพลตฟอร์ม All-in-one ที่เน้นความง่ายในการใช้งานอย่างการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก โดยผู้เรียนสามารถสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์และใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้บนอุปกรณ์เดียวกันเพราะมีทั้งฮาร์ดแวร์ หรือบางครั้งเรียกว่า KidBright AIBot หรือ KidBright AIBox และซอฟท์แวร์ หรือบางครั้งเรียกว่า KidBright AI IDE ที่พร้อมสําหรับการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ในส่วนของฮาร์ดแวร์นั้นจะประกอบไปด้วย บอร์ดประมวลผลทั่วไป หน่วยประมวลผลทางปัญญาประดิษฐ์ และ กล้อง ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ทั้งอินพุตและเอาท์พุตมากมาย อาทิเช่น ไมโครโฟน ลําโพง มอเตอร์ และ เซนเซอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ตามแต่การประยุกต์ใช้ ส่วนซอฟท์แวร์นั้นถูกพัฒนาให้เข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บ หรือที่เรียกว่า Web Application ซึ่งมีการออกแบบการใช้งานให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์, และการประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ผ่านชุดคำสั่งแบบบล็อก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform เป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform โดยเปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จากทั่วประเทศ จำนวน 500 โรงเรียน (ตามสัดส่วนภูมิภาค) เข้ารับการอบรม “การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ขั้นพื้นฐาน” และคัดเลือกเพียง 150 โรงเรียน ที่จะได้รับแจก KidBright AIBox พร้อมสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม “การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ขั้นสูง” โดยการอบรมจัดขึ้นแบบออนไลน์ผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์ Webex

ซึ่งการอบรมออนไลน์จะแบ่งออกเป็น 4 ภาค มีทั้งหมด 9 รุ่นดังนี้

  • อบรมรุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) วันที่ 15 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • อบรมรุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 15 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • อบรมรุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) วันที่ 16 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • อบรมรุ่นที่ 4 (ภาคกลาง) วันที่ 17 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • อบรมรุ่นที่ 5 (ภาคกลาง) วันที่ 17 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • อบรมรุ่นที่ 6 (ภาคใต้)     วันที่ 18 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • อบรมรุ่นที่ 7 (ภาคอีสาน) วันที่ 22 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • อบรมรุ่นที่ 8 (ภาคอีสาน) วันที่ 22 กันยายน 2563  เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • อบรมรุ่นที่ 9 (ภาคอีสาน) วันที่ 23 กันยายน 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.

รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 15 กันยายน 2563

รุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) วันที่ 16 กันยายน 2563

รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 (ภาคกลาง) วันที่ 17 กันยายน 2563

รุ่นที่ 6 (ภาคใต้) วันที่ 18 กันยายน 2563

รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8 (ภาคอีสาน) วันที่ 22 กันยายน 2563

รุ่นที่ 9 (ภาคอีสาน) วันที่ 23 กันยายน 2563