ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา (Smart Cane)

ไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา Smart Cane

เนื่องจากโรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี มีผู้พิการทางสายตาจำนวนหนึ่ง เข้ามาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ และพบว่าผู้พิการใช้ชีวิตลำบากในการเรียน การเดินทางใช้ไม้เท้าธรรมดาในการนำทางซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าทางข้างหน้ามีสิ่งกีดขวางอยู่จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นเราจึงได้จัดทำเครื่องมือนี้ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคคลเหล่านี้

รับชมเพิ่มเติมได้ที่