โครงงาน Kid Bright โรบอท ชวนน้องออม

โครงงาน Kid Bright โรบอท ชวนน้องออม

เพื่อพัฒนาโครงงาน Kid Bright ชวนน้องออม โดยใช้บอร์ด Kid Bright เป็นไมโครคอลโทลเลอร์ โดยเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามเงื่อนไขที่คิด เด็กและเยาวชนมีวินัยในการออม อันเนื่องมาจากการใช้งาน กระปุกออมสินโรบอท (Kid Bright ชวนน้องออม) ที่ทางผู้จัดทำได้โปรแกรมและสร้างขึ้นมา

รับชมเพิ่มเติมได้ที่