เครื่องเพาะเมล็ดธัญพืชระบบสมองกล

โครงงานเครื่องเพาะเมล็ดธัญพืชระบบสมองกล

การสร้างเครื่องเพาะเมล็ดธัญพืชระบบสมองกล เป็นเทคโนโลยีช่วยด้านการเกษตรซึ่งเหมาะสำหรับ ครัวเรือนที่ทำการเพาะถั่วงอกหรือยอดทานตะวันหรือเมล็ดธัญพืชอื่น ๆเพื่อการค้าขาย หรือเหมาะกับกลุ่มโรงเรียนที่จะเรียนรู้และศึกษาการเพาะถั่วงอกหรือยอดทานตะวันหรือเมล็ดธัญพืชอื่น ๆที่สามารถช่วยจะเพิ่มมูลค่าด้านการเกษตร ส่งผลให้มีผลผลิตที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ส่งเสริมความสามัคคีในการทำงานในโรงเรียน ในครอบครัวหรือชุมชนเป็นการลดแรงงานและประหยัดเวลา

รับชมเพิ่มเติมได้ที่