ระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ

โครงงานระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ

ระบบบำบัดน้ำเสียอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด KidBright เป็นตัวควบคุมระบการบำบัดทั้งหมด ตั้งแต่การเก็บปฏิกูลการดับกลิ่น การพิ่มออกซิเจให้กับน้ำ อันจะส่งผลให้น้ำมีความสะอาดมากขึ้นก่อนลงสู่แม่น้ำลำลองต่อไป ส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นลดมลพิษทางน้ำและยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนได้

รับชมเพิ่มเติมได้ที่