กรงเลี้ยงชะมดอัตโนมัติ

โครงงานกรงเลี้ยงชะมดอัตโนมัติ

โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่แหล่งเพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า และได้จัดการเรียนรู้การสอนรายวิชา การปลูกและผลิตกาแฟเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ด้วยความต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าของเมล็ดกาแฟ จึงได้นำชะมดมาเลี้ยงเพื่อผลิต ซึ่งจะทำให้มูลค่าของเมล็ดกาแฟที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า กาแฟชะมด จากการทดลองเลี้ยงชะมดมาได้ประมาณหนึ่งปี ก็ได้เกิดปัญหาการดูแลชะมด ขึ้นในช่วงวันหยุดหรือวันปิดภาคเรียน ซึ่งในช่วงนี้นักเรียนและครูต้องคอยผลัดเปลี่ยนเวรมาดูแลชะมด หลังจากที่ผมได้เรียนรู้และได้ทดลองใช้งานบอร์ด KidBright จึงได้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์กรงอัตโนมัติสำหรับเลี้ยงชะมดขึ้น

โดยที่ดรงเลี้ยงชะมดอัตโนมัติ จะมีระบบการให้น้ำและอาหาร โดยเซนเซอร์ตรวจสอบปริมาณน้ำหรืออาหาร และสามารถสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในกรง โดยมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หากอุณหภูมิสูงเกินไปพัดลมจะทำงาน และระบบตรวจดูความเคลื่อนไหวภายในกรง โดยกล้องวงจรปิดผ่านสมาร์ทโฟน นอกจากนี้เรายังสามารถประยุกต์การใช้งานกรงเลี้ยงชะมดแบบอัตโนมัติกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ได้ ในกรณีที่เจ้าของไม่อยู่บ้านหลายวัน ในคลินิกรักษาสัตว์ หรือร้านที่รับดูแลสัตว์ เป็นต้น

รับชมเพิ่มเติมได้ที่