TUTORIALS

TUTORIALS

ตอนที่ 1 KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

ตอนที่ 4 KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

แนะนำ KidBright และ KidBright IDE

ตอนที่ 2 KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

ตอนที่ 5 KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

การเขียน code เบื้องต้น โคมไฟและพัดลมอัตโนมัติ

ตอนที่ 3 KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

ตอนที่ 6 KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future

การเชื่อมต่อเซนเซอร์ภายนอก เครื่องรดน้้ำต้นไม้อัตโนมัติ

การเขียน code ให้บอร์ดทำงานหลายหน้าที่

การใช้บอร์ดแบบ Internet of Things

การต่อยอดบอร์ด KidBright รถบังคับผ่านสมาร์ตโฟน

ทดลองวิทยาศาสตร์ Super cool ด้วย KidBright

เจ้าหนูนักสำรวจกับ Mueye RoboKi

นักเคมีจิ๋วกับภารกิจ ChemKid

นักสิ่งแวดล้อมน้อยกับเครื่องวัดฝุ่น KidBright

เจ้าหนูนักขับกับหุ่นยนต์ BEAM KidBright IOT

หนูน้อยโปรแกรมเมอร์กับการประยุกต์ใช้ KidBright

ภาพรวมของ KidBright

KidBright Virtual