Category: เอกสารเผยแพร่

คู่มือการใช้งานบล็อก Netpie

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานบล็อก Netpie Download

เอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ KidBright Version 1.5 For Creative Education Bridge to the future โดยอาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 Download

แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (version 1.5)

[ดาวน์โหลด] แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (version 1.5)

นักสิ่งแวดล้อมน้อยกับเครื่องวัดฝุ่น KidBright

[ดาวน์โหลด] Connection diagram [ดาวน์โหลด] Dustboard

บทเรียน KidBright

KidBright คือ “บอร์ดสมองกลฝังตัว” พูดง่ายๆ ก็คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับข้อมูล ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ KidBright IDE ใช้การสร้างชุดคำสั่งแบบ Block Based Programing หรือ Blocky อยากให้ส่วนไหนของบอร์ด KidBright ทำงานก็เอาบล็อคส่วนนั้นมา แล้วก็กำหนดเงื่อนไขการทำงาน เสร็จแล้วแล้วเอาสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด แล้วกดปุ่ม Program Build KidBright IDE จะแปลง block เป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจให้ชุดคำสั่งส่งเข้าไปในบอร์ดเท่านี้เราได้ชื่อว่าเขียนโค้ดได้แล้ว สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (สำหรับคุณครู) Download สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright (สำหรับนักเรียน) Download แนวทางจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ): Coding with KidBright ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Download…
Read more

แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (version 1.3)

[ดาวน์โหลด] แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (version 1.3)