Category: วิธีการใช้งาน

บทเรียน KidBright

KidBright คือ “บอร์ดสมองกลฝังตัว” พูดง่ายๆ ก็คือ …

แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ [ดาวน์โหลด] แบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด …

เอกสารเผยแพร่

สนุก Kids สนุก Code กับ …