Category: ผลงานตัวอย่าง

ชุดทดลองการวัดความยาวคลื่นเสียง

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

วัตถุฟิไบร์ท

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

เครื่องบอกเวลาในการเดินทาง

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

อุปกรณ์วัดความหวาน

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

ชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องการส่งกำลังด้วยเฟืองตรง

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์: การประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างง่ายด้วย KidBright

โครงงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์: การประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างง่ายด้วย KidBright เครื่องดนตรีเป็นสื่อการสอนที่จำเป็นสำหรับการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนเนื่องจากการได้ใช้เครื่องดนตรีจริง ๆประกอบการเรียนทำให้บรรยากาศในห้องเรียนดนตรีมีสีสันมีชีวิตชีวา …

ระบบควบคุมการรดน้ำภายในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ (Automatic Mushroom House watering Control System)

โครงงานระบบควบคุมการรดน้ำภายในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ Automatic Mushroom House watering …

นวัตกรรมเครื่องตากปลาอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด KidBright

โครงงานนวัตกรรมเครื่องตากปลาอัจฉริยะ โดยใช้บอร์ด KidBright ชุมชนในอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา …

ระบบแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย: Flood Warning System

โครงงานระบบแจ้งเตือนเหตุอุทกภัย: Flood Warning System เนื่องจากในปัจจุบัน …