Category: ผลงานตัวอย่าง

เครื่องวัดสภาพอากาศอเนกประสงค์

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

สนุกกับการแปลงเลขฐานสอง

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

ไขปริศนาหาคู่ระบบย่อยอาหาร

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

แบบจำลองการบวก ลบ เลขฐานสอง ในระบบ 8 บิต

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

เครื่องวัดคุณภาพน้ำด้วยบอร์ด KidBright

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

ชุดการทดลองการเคลื่อนที่แนวตรงด้วยหุ่นยนต์

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

ชุดการทดลอง เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ในระบบจำลองอัจฉริยะ

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เซ็นเซอร์อย่างง่าย โดย KidBright

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

เปียโนกระดาษ สื่อการสอนวิทยาศาสตร์หลากมิติ

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

สื่อทดลองการวัดและอ่านค่าการกระจายของแสงผ่านสมาร์ตโฟน

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

ชุดสื่อการสอนการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …

การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ระยะทาง ความเร็ว และความเร่งโดยใช้ KidBright

มาร่วมกันเชียร์ 20 ผลงานสุดท้ายเข้ารอบ “KruKid Contest” …