Category: ข่าวสาร

Maker Faire Bangkok 2020 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้ธีม “The Future We Make”

วันที่ 18-19 มกราคม ณ ลานหน้าศูนย์การค้า …

เนคเทค-สวทช. อว. เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563” ที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ …

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวด “KruKid Contest”

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวด KidBright: Coding …

ประมวลภาพการนำเสนอโครงงานรอบที่ 2 ภาคกลาง

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School …

เนคเทค-สวทช. อว. ร่วมกับ สอศ. ศธ. จัดแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ …

“KruKid Contest” เตรียมตัวนำเสนอผลงานรอบที่ 2

เรียนคุณครูที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ของการประกวด KidBright: Coding …

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 1 ของการประกวด “KruKid Contest”

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 1 ของการประกวด KidBright: Coding …

Show&Share 2019 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา …

เนคเทค ร่วมมือ สสวท. จัดทำแผนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright

เนคเทค และคุณครูแกนนำ สสวท. ร่วมจัดทำแผนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright…

เนคเทค-สวทช. จัดกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หุ่นยนต์บีมกับ KidBright IOT”

หุ่นยนต์บีมกับ KidBright IOT ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) …