Category: ข่าวสาร

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ต้าน COVID-19

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright …

ประกาศผลรอบที่ 1 โครงการจัดการประกวดโครงงาน “Do School”

ประกาศผลโครงการจัดการประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ …

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID-19)

หลักการและเหตุผล ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) …

Do School จัดการประกวดโครงงานภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ”

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีโครงการในการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ …

Maker Faire Bangkok 2020 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้ธีม “The Future We Make”

วันที่ 18-19 มกราคม ณ ลานหน้าศูนย์การค้า …

เนคเทค-สวทช. อว. เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563” ที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ …

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวด “KruKid Contest”

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวด KidBright: Coding …

ประมวลภาพการนำเสนอโครงงานรอบที่ 2 ภาคกลาง

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School …

เนคเทค-สวทช. อว. ร่วมกับ สอศ. ศธ. จัดแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ …

“KruKid Contest” เตรียมตัวนำเสนอผลงานรอบที่ 2

เรียนคุณครูที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ของการประกวด KidBright: Coding …