Category: ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ (online) พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศ (อุตุน้อย) พื้นฐาน ด้วยบอร์ด Kidbright

ในอดีตการบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ยังอยู่ในรูปกระดาษ เทป หรือ ฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็ก …

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศการประกวด KidBright ต้าน Covid-19

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “KidBright ต้านโรคโควิค-19 …

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ต้าน COVID-19

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright …

ประกาศผลรอบที่ 1 โครงการจัดการประกวดโครงงาน “Do School”

ประกาศผลโครงการจัดการประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ …

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright ภายใต้โจทย์การแข่งขัน KidBright ต้านโรคโควิค-19 (KB-COVID-19)

หลักการและเหตุผล ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) …

Do School จัดการประกวดโครงงานภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ”

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีโครงการในการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ …

Maker Faire Bangkok 2020 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ภายใต้ธีม “The Future We Make”

วันที่ 18-19 มกราคม ณ ลานหน้าศูนย์การค้า …

เนคเทค-สวทช. อว. เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563” ที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ …

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวด “KruKid Contest”

ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 2 ของการประกวด KidBright: Coding …

ประมวลภาพการนำเสนอโครงงานรอบที่ 2 ภาคกลาง

การประกวดโครงการ KidBright: Coding at School …