Category: ข่าวสาร

เนคเทคนำร่องจัดอบรมการเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform ให้กับโรงเรียนสาธิตฯ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เดินสายจัดอบรม “การเรียนรู้ระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่าน KidBright AI Platform” เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ KidBright AI Platform ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (EAI) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม เวลา 8.30 – 15.30 น.  และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 8.30 – 10.30 (ม.5) และ 13.40 – 15.30 (ม.6) โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์และเข้าใจหลักการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งนี้ทีมวิจัยเนคเทคมีความตั้งใจที่จะพัฒนา KidBright AI Platform ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ง่ายต่อการเรียนรู้ รวมถึงเพื่อพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) …
Read more

เนคเทคจัดอบรม KidBright AI ให้บุตรหลานพนักงาน สวทช. รู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดอบรม “Let’s have fun with KidBright AI” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูล, การสร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์, การออกแบบเงื่อนไขและประยุกต์ใช้โมเดล โดยเปิดโอกาสให้บุตรหลานพนักงาน สวทช. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 เข้าร่วมในการอบรม เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education ให้เด็กรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ณ ห้องบุษกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้เกียรติเป็นประธานมอบเหรียญและกล่าวปิดการอบรม

เนคเทค-สวทช. อว. เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563” ที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563” นำทีมโดย KidBright, KidBrightAI, ChemKid และ RoboKid เพื่อไปสร้างกิจกรรมสนุกๆ มากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ภายใต้กิจกรรม Racing Car by KidBright, Mueye RoboKid และ ChemKid ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการนี้ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้การต้อนรับและนำเสนอกิจกรรมต่างๆ Racing…
Read more

KidBright AI เข้าร่วมกิจกรรม ” Chiang Mai Maker Party (AI for Maker!)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา KidBright AI ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Chiang Mai Maker Party (AI for Maker!)” ซึ่งจัดโดย Chiang Mai Maker Club ปาร์ตี้ประจำปีกิจกรรมดีๆ สำหรับเหล่าเมกเกอร์ ที่สนใจ AI ระหว่างวันที่ 7- 8 ธันวาคม 2562 ณ เชียงใหม่เมกเกอร์คลับ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  KidBright และ  AI for Thai Special Talk ปีนี้มาพร้อมกับ Machine Learning และ AI กันแบบเน้นๆ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันรถแข่ง AI กับสนามหฤโหด Workshop ทำรถ AI ในงาน Workshop…
Read more

‘สุวิทย์’ ประกาศขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ AI Nation เปิดตัวหุ่นยนต์สอนปัญญาประดิษฐ์ KidBright AIBot

27 พฤศจิกายน 2562 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศเปิดตัว KidBright AI ในงานวันรวมพลคน KidBright: KidBright Developer Conference 2019 (KDC19) ภายใต้แนวคิด “Empowered coding with AI”พร้อมแสดงศักยภาพ ความก้าวหน้าของโครงการ KruKid ผ่านผลงานการเข้าประกวดรอบสุดท้าย 20 โครงงาน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานเปิดงาน “วันรวมพลคน KidBright” กล่าวว่า “โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบิ๊กร็อก (Big Rock) เมื่อปี 2560 โดย…
Read more