Category: ข่าวสาร

เนคเทค-สวทช. อว. เข้าร่วมจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ 2563” ที่ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ …

KidBright AI เข้าร่วมกิจกรรม ” Chiang Mai Maker Party (AI for Maker!)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา …