About us

KidBright AI

KidBright AI เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย KidBright AI ถูกออกแบบให้เป็นดั่งสมอง 

ที่ใช้สำหรับการประมวลผลที่มีความซับซ้อนอย่างปัญญาประดิษฐ์ แต่ใช้งานง่าย

ผ่านการสร้างชุดคำสั่งแบบบล็อก โดย KidBright AI สามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ภายนอกได้

ถ้าเปรียบเทียบ KidBright AI เป็นสมองของมนุษย์ เซนเซอร์ที่นำมาติดตั้งเพิ่มเติม

เช่น กล้องดิจิทัลทำหน้าที่เสมือนเป็นตา ไมโครโฟนทำหน้าที่เสมือนเป็นหู

ลำโพงทำหน้าที่เสมือนเป็นปาก ล้อขับเคลื่อนทำหน้าที่เสมือนเป็นขา เป็นต้น

เพื่อให้การเรียนรู้ผ่าน KidBright AI น่าสนใจและผู้เรียนสามารถเข้าใจฟังก์ชันการทำงานได้ง่าย 

จึงนำกล้องดิจิทัลและล้อขับเคลื่อนมาเชื่อต่อเข้ากับ KidBright AI จนกลายเป็น KidBright AIBot ที่มีลักษณะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติ ผู้เรียนสามารถสร้างชุดคำสั่งควบคุม KidBright AIBot 

โดย KidBright AIBot สามารถประเมินเหตุการณ์รอบตัวจากกล้องดิจิทัลที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้า